Enerji Kimlik Belgesi Sıkça Sorulanlar

Enerji Kimlik Belgesi Sıkça Sorulanlar

1Enerji Kimlik Belgesi (EKB) nedir?
EKB Binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren binanızın enerji performansını gösteren belgedir.
2Enerji Kimlik Belgesi (EKB) nasıl alınır?
Enerji kimlik belgesi (EKB) yetkili mühendis ve mimarlar tarafından hazırlanmakta ve tarafınıza ulaştırılmaktadır.
3Enerji Kimlik Belgesi EKB’nin sağladığı avantajlar nelerdir?
Enerji performansı yüksek olan binalarda devlet tarafından vergi indirimleri konulması planlanmaktadır. Ayrıca alım satımlarda ve kiralamalarda EKB ibrazının zorunlu olması nedeniyle binaya değer kazandırmakta ve kredi kullanımında limitler enerji kimlik belgesine göre belirlenecektir.
4Enerji Kimlik Belgesi (EKB)düzenlenirken hangi bilgi ve belgeler gereklidir ?
2011 öncesi eski binalarda Enerji Kimlik belgesi alınması için gerekli olan evraklar; • Mimari Proje • Yapı ruhsatı Yeni binalarda Enerji Kimlik Belgesi alınması için gerekli evraklar; • Mimari Proje • Yapı ruhsatı • Isı Yalıtım Raporu • Mekanik Proje (Isıtma, havalandırma ve yenilenebilirr enerji sistemlerine ait projeler.) • Elektrik Projesi (Aydınlatma projesi)
5Enerji Kimlik Belgesi (EKB) yasal dayanağı nedir?
“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği” hükümlerine göre, yönetmelik kapsamındaki tüm binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alma zorunluluğu getirilmiştir.“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği” hükümlerine göre, yönetmelik kapsamındaki tüm binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alma zorunluluğu getirilmiştir.
6Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Hangi binalar için zorunludur?
Aşağıda tanımlanan binalar dışında kalan tüm binalar için EKB düzenlenmesi yasal bir zorunluluktur: Sanayi tesislerinin üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü binalar Kullanım süresi iki yıldan az olan binalar Toplam kullanım alanı 50 m²’nin altında olan binalar Seralar Atölyeler Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı binaları Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar
7Enerji Kimlik Belgesi (EKB) ne zaman yürürlüğe girmiştir?
EKB uygulaması 1 Ocak 2011 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir.
8Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alınmazsa ne olur, yaptırımı nedir?
Uygulamanın başladığı 1 Ocak 2011 sonrasında yeni yapılan binalar için EKB olmaması durumunda idare tarafından ruhsat erilmemektedir. 5627 sayılı yasa gereğince mevcut binalar(1 Ocak 2011’den önce ruhsat almış olan binalar) 2 Mayıs 2017 tarihine kadar EKB almak zorundadırlar(Bu tarih 28.04.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile 01.01.2020 tarihine ertelenmiştir). Mevcut binaların bu tarihten sonra alım-satımları ve kiraya verilmeleri mümkün olmayacaktır.
9EKB Alım-satım yasağı ne zaman başlayacak?
Mevcut binalardaki EKB’si olmayan binaların alım-satım ve kiralama yasağı için son tarih 2 Mayıs 2017’dir(Bu tarih 28.04.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile 01.01.2020 tarihine ertelenmiştir).
10Türkiye'nin hangi illerinde hizmet veriyorsunuz ?
Türkiye'nin tüm illerinde hızlı ve kaliteli hizmet sunuyoruz.
11Binaların enerji performansı nasıl belirlenir?
Bir binanın enerji performansının belirlenmesi; Binanın m² başına düşen yıllık enerji tüketiminin belirlenmesi, Bu değere göre CO2 salımının hesaplanması, Bu değerlerin referans bir binanınki ile kıyaslanması, Kıyaslama sonucuna göre binanın A-G arası bir enerji sınıfına yerleştirilmesi ile gerçekleşir.
12Binaların Enerji Performansları nasıl arttırılır?
Mevcut bir binanın Enerji Performansını yükseltmek için bazı yenileme işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Örneğin bina dış duvar ve çatısına yalıtım yaptırılabilir, sıhhi sıcak su güneş panelleriyle sağlanabilir, aydınlatma, ısıtma ve soğutmada enerji verimli ürünler kullanılabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta ise hesaplamalarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan bep.tr programının algoritması gereğince, sadece binanın kendisine ait bilgilerin hesaplamalarda kullanılacak olması nedeniyle binada kullanılan beyaz eşya, televizyon, split klima gibi eşyalar ve kullanım alışkanlıklarından kaynaklanan farklılıklar binanın Enerji Performansına etki etmeyecektir.
13Enerji Kimlik Belgesi EKB kaç yıl geçerlidir ?
Enerji kimlik belgesi hazırlandıktan sonra 10 yıl geçerlidir.
14Tapuya şerh koydurmak ne demektir?
Taşınmaz mal sahibinin hak sahipliğini kısıtlamak için konulan ve uyarı niteliği taşıyan bir uygulamadır.
15EKB ne kadar sürede hazırlanır ve teslim edilir?
Yapılacak binanın şekli ve alanı, daire sayısına ve ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin sunulma hızına bağlı olarak 7 gün içerisinde EKB tamamlanıp teslim edilebilir.
16Binamızın Enerji Kimlik Belgesinde enerji performansı en az hangi değerlerde olmalıdır?
Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği gereğince mevcut ve yeni binalar birbirinden farklı yükümlülüklere sahip olmuşlardır. Yönetmeliğin 27. maddesinin beşinci fıkrası: “(Ek:RG-1/4/2010-27539) BEP-TR yöntemine göre enerji kimlik belgesi alacak olan yeni binalar D sınıfı ve daha fazla enerji tüketimine ve CO2 salımına sahip olamaz.” demektedir. Sonuç olarak, yeni binalar asgari C sınıfı Enerji Kimlik Belgesine (EKB) sahip olması gerekirken mevcut binalar A~G aralığında herhangi bir enerji sınıfına sahip Enerji Kimlik Belgesine (EKB) sahip olabilirler.
17Enerji kimlik belgesi için binama mantolama yaptırmak zorunda mıyım?
Enerji kimlik belgesi için eski mevcut binalarda mantolama yapmak zorunlu değildir.Ancak yeni yapılacak olan binalarda hali hazırda zaten mantolama yapılmaktadır.
18Enerji kimlik belgesini kimler alabilir?
Enerji kimlik belgesini yapı sahipleri ve yapıyı kullanalar başvurusunu yapıp alabilirler.
Whatsapp Hattı